Print

Mondelinge taaltest

Mondelinge taaltesten organiseren we telefonisch of ter plaatse (bij u of in één van onze kantoren)

Aan de hand van reële zakelijke situaties analyseren we de mondelinge talenkennis en geven we een antwoord op de vragen:

Hoe vlot kan de kandidaat zich uitdrukken in reële zakelijke situaties?

Hoe goed kan de kandidaat iemand begrijpen in reële zakelijke situaties?

Hoe is het gesteld met de kennis van de taal en het gebruik van algemene woordenschat?

Hoe is het gesteld met het gebruik van specifieke woordenschat uit uw sector?

Kortom: wat kan ik verwachten van iemand in een professionele situatie?

Deze taaltesten zijn beschikbaar als:

Mondelinge
taaltest NEDERLANDS
Mondelinge
taaltest
FRANS
Mondelinge
taaltest
ENGELS
Mondelinge
taaltest
DUITS
Mondelinge
taaltest
SPAANS
Mondelinge
taaltest
ITALIAANS
Mondelinge
taaltest
PORTUGEES
Mondelinge
taaltest
RUSSISCH
Andere talen
op aanvraag

Het verslag: praktisch en afgestemd op de professionele context

Na de test krijgt u een verslag met een taalniveau, opmerkingen en aanbevelingen. De resultaten worden weergegeven volgens internationale normen (ERK - ALTE), waardoor de resultaten gemakkelijk vergeleken kunnen worden met internationaal erkende taalexamens en nationale kwalificaties.

Klik hier voor een overzicht van de taalniveaus volgens ERK - ALTE.

Wenst u een gratis taaltest?


Contacteer ons

Bel +32 2 217 37 47

Of mail info@lerian-nti.be

Contacteer ons