Print
Petra Schyvynck - Belfius Insurance

Petra Schyvynck - Belfius Insurance


Professioneel, correct, stipt, flexibel en helemaal op onze maat

Petra Schyvynck, opleidingsverantwoordelijke bij Belfius Insurance

Petra Schyvynck is opleidingsverantwoordelijke bij Belfius Insurance. Zij maakt de balans op van zo’n 15 jaar samenwerking met Lerian-Nti. Talenkennis wordt steeds belangrijker in deze maatschappij die steeds Europeser wordt. Lerian-Nti  blijft ‘compagnon de route’.

Petra Schyvynck: “Wij zijn een typisch Belgische firma die almaar internationaler is geworden. Taalopleidingen worden dus ook steeds belangrijker. Vroeger kreeg ik één aanvraag per twee maanden, nu élke maand drie aanvragen! Doordat we 70% Nederlandstalige werknemers hebben, doen we vooral een beroep op cursussen Frans en Nederlands. De internationale groep vraagt ook steeds meer rapportering in het Engels. Bovendien hebben enkele medewerkers Italiaans geleerd om die nieuwe markt te verkennen.”

Maatwerk is efficiënter

Lerian speelt actief in op de behoeften van bedrijven. De vele verschillende afdelingen binnen een bedrijf kunnen taalopleidingen volgen die perfect passen bij hun specifieke noden, de vakterminologie en het startniveau van elke student.

Petra Schyvynck: “Onze receptionisten leren hoe ze klanten in hun eigen taal en de andere landstaal kunnen ontvangen. Commerciële afdelingen leren hoe ze via de telefoon vlot met klanten kunnen omgaan. Managers leren vergaderen in een andere taal: hoe verdedig je een standpunt, hoe kom je beleefd tussen, hoe breng je een presentatie?... Taalcursussen op maat zijn misschien iets duurder, maar wel efficiënter achteraf. Als we medewerkers naar een algemene taalcursus sturen, komen ze vaak onbevredigd terug.”

One to one

Belfius Insurance maakt vooral gebruik van de semi-intensieve lespakketten waarbij je vijf opeenvolgende dagen een halve dag privé-les volgt. Eén docent, één student, face to face.

Petra Schyvynck: “Een onderdompeling van een week met een privédocent doet echt wonderen. Als een niet-Nederlandstalige medewerker op een Nederlandstalige afdeling gaat werken, kan die na zo’n semi-intensieve cursus van een week al goed meedraaien. En na één maand is die goed en wel vertrokken. We volgen wel op dat de taalkennis niet verwatert.”

De zomerformules zijn bijzonder populair bij Belfius Insurance. “Tijdens de zomermaanden hebben onze medewerkers een minder drukke agenda en de semi-intensieve zomercursussen zijn ook beter voor onze portefeuille (lacht).”

Goed rapport

Petra Schyvynck: “Lerian in een paar woorden omschrijven? Daar moet ik niet lang over nadenken: correct, stipt en flexibel. We zijn soms nogal laat met onze aanvragen, maar ze vinden altijd een oplossing. Ik apprecieer ook de snelle opvolging en evaluatie van de kandidaten. Zo weten de verantwoordelijken welke vooruitgang hun medewerkers boeken. De docenten passen volledig in onze bedrijfscultuur. Lerian stelt zijn nieuwe producten of formules ook informatief voor in plaats van ze te verkopen of te pushen. Dat spreekt ons aan. In de toekomst plannen we nog heel wat taalprojecten met Lerian – zelfs voor onze internationale afdelingen in Luxemburg en Frankrijk.”