Print
Hilde Wynant - Arval

Hilde Wynant - Arval

"Blended learning wérkt."

Via Blended Learning ben je op verschillende fronten met de doeltaal bezig. De combinatie van leermethodes rendeert, de afwisseling stimuleert.

Dat vindt althans Hilde Wynant, manager business support bij Arval.

Arval is een autoleasebedrijf, actief in 19 landen, met moederonderneming in Frankrijk. De Belgische vestiging telt 120 medewerkers”, zegt Hilde Wynant. Opleiding van medewerkers is één van haar bevoegdheden. “We vinden opleiding, ook taalopleiding, belangrijk om mensen te motiveren en te binden.

Maar er is meer. Wij zijn een dienstverlener. De auto die je wilt leasen, is overal dezelfde. Het is de dienstverlening errond waarmee we het verschil maken. En dan is talenkennis zeker belangrijk. Wij willen ons profileren als een tweetalig bedrijf waar de klant bediend wordt in zijn eigen taal.”

Het succes van een taalopleiding staat of valt voor een groot deel met de kwaliteit van de docent, vindt Hilde Wynant. “Het moet klikken. Met Lerian-Nti hebben we goede  ervaringen. Onze deelnemers zijn tevreden. Uit ondervinding weten we dat hun tevredenheid sterk gelinkt is aan de ervaring die ze hebben met de docent.”

Het zit 'm in de mix

“We zijn intussen vertrouwd met diverse leermodules en -formules. Lerian-Nti adviseert ons in de beste aanpak, in functie van onze wensen en de leerbehoeften van de deelnemer. Momenteel volgen een twaalftal medewerkers een cursus Frans of Nederlands via Blended Learning.

Deze aanpak combineert face-to-face opleidingen in kleine groepjes, met telefoonlessen en oefeningen via elearning.” De groepjes zijn samengesteld uit medewerkers van verschillende afdelingen met een vergelijkbaar taalniveau.

De formule valt in de smaak. De ene week is er twee uur taalles, op een afgesproken tijdstip en in de kantoren van Arval. De week nadien volgen de deelnemers een half uur individuele telefoonles. En dit 12 weken lang. Tussendoor oefenen ze via het e-learningplatform. Al bij al een vrij intensief taalbad, vindt Hilde Wynant.

Wat zijn volgens haar de voordelen van Blended Learning? “Je bent op verschillende fronten met de doeltaal bezig, het is interactief, bijzonder praktijkgericht en afwisselend. En ook de kosten-batenoverweging valt positief uit.”

Rendement en transparantie

Motivatie is cruciaal, weet Hilde Wynant. “Deelnemen aan een opleiding is niet vrijblijvend, de investering in opleiding moet renderen. Blended Learning vraagt discipline en een behoorlijke tijdsinvestering. Spelregels en engagement zijn nodig. We verwachten inzet. Lerian-Nti stuurt alvast aan op een maximaal leerrendement.

Het is ook een voordeel dat je als opleidingsverantwoordelijke toegang hebt tot het e-platform met alle gegevens over de opleidingen. Je hebt zicht op de aanwezigheden, de vordering, de inzet van de deelnemers. Die transparantie waarderen we.”

“Er bestaat geen wondermiddel om een taal te leren. Een half uur per week les volgen, volstaat niet. Ook de  werkomgeving moet betrokken zijn. Die gemengde taalcultuur moet echt gaan leven in ons bedrijf. En dat kan alleen als ook managers en directie daar aandacht voor hebben, als we de talenkennis systematisch opvolgen, als collega’s elkaar op de werkvloer aanspreken in de doeltaal, … de praktijk is nog altijd de beste leerschool.”